Delfi käsutuses olevast Eesti Suusaliidu ja FISi kirjavahetusest selgub, et tants Otepää MK-etapi ümber sai alguse sellest, et Suusaliit tahtis etapi korraldaja välja vahetada. FISi murdmaajuht Jürg Capol avaldab 7. juuni kirjas nördimust, et temaga ei olda ausad ja otsuseid tehakse teda teavitamata. Milleks oli vaja Otepää korraldajat vahetada?

Ei olnudki vaja vahetada. Sel hetkel käisid läbirääkimised suusaliidu ja Tehvandi spordikeskuse vahel. Meil oli erinev nägemus. Meie soovisime, et tänu etapile saaks rohkem vahendeid investeerida sportlaste ettevalmistusse. Tehvandi seda nägemust ei jaganud. Siis ei jäänudki muud üle, kui et alaliit hakkab ise Otepää võistlust korraldama.

Miks Eesti Suusaliit ise FISi ei informeerinud, et etapi korraldaja võib vahetuda? Nüüd sai FIS sellest teada tagaselja Tiit Peki kaudu ja neile jäi mulje, et olulisi muudatusi tehakse nende teadmata.

Meil ei olnud põhjust informeerida, sest juuni alguses oli suur tõenäosus, et etapi korraldab endiselt Tehvandi keskus. Meie läbirääkimised olid pooleli ja oli lootus, et 14. juunil otsustab Suusaliidu juhatus korraldamise Tehvandile anda.

7. juunil kell 11 toimusid Otepääl Eesti Suusaliidu ja Tehvandi spordikeskuse vahel läbirääkimised, kus arutati Otepää MK-etapi korraldamist. Kuna Tiit Pekk ei olnud selle koosoleku lõpuni, võis tal jääda mulje, et Tehvandilt tahetakse etapi korraldamist ära võtta. Koheselt peale seda teatas ta arvatavasti Capolile, et Eesti vahetab korraldajat ja etapi läbiviimine on suures ohus. Capol saatis sama päeva pärastlõunal mulle selle kohta järelepärimise, seega võis Pekk teda eelnevalt informeerida.

Eesti Suusaliidul ei ole hetkel Tehvandi keskusega lepingut nende võistluskeskuse kasutamiseks 2012. aasta Otepää MK-etapil. Kuna see leping sõlmitakse?

Jah. Hetkel seda lepingut pole. Aga see leping sõlmitakse. Kõige õigem inimene sellele vastama, kuna leping sünnib, on aga peakorraldaja Jaak Mae.

Kas pole hirmu, et lepingut ei sünnigi, sest Tehvandit esindab endine korraldaja Alar Arukuusk, kes saatis 17. juunil ka ise Jürg Capolile kirja, kus väljendas sügavat muret etapi korraldajate suutlikkuses etapp läbi viia.

Ma olen täiesti kindel, et see leping sõlmitakse. Otepää MK korraldamine on mõlema osapoole huvides.

Mis on teie arvates peamine põhjus, miks FIS ikkagi otsustas Otepää etapi 2013. aasta võistluskalendri projektist välja jätta?

FIS tegi valiku selle järgi, millisel riigil on milline tase. Kuna meil on kolm olümpiamedalisti kõrvale astunud, ei kuulu me enam kümne tugevama suusariigi hulka ja meil pole tippe. On palju uusi tulijaid, kes tahavad etappi korraldada. Tegelikult ei saa me aga täna väita, et Otepääl ei ole 2013. aastal MK-etappi, sest see otsustatakse lõplikult alles järgmise aasta kevadel.

-------

Tiit Pekk teatas Delfile, et ei soovi vaatamata Järve süüdistustele Otepää MK-etapi teemat kommenteerida. "Ma olen ammu oma eluga edasi läinud ja ei taha sellel teemal rohkem peatuda," ütles välismaal viibinud Pekk telefoni teel.