"Rahvusvaheline vahekohus peab kuulama ära mõlema poole seisukohad, mõlema poole argumendid ja kaaluma, kumma poole seisukohta ta rohkem usub ja kas need argumendid on piisavad, et varasemaid FIS-i tasandil tehtud järeldusi ümber lükata," rääkis Pilv intervjuus Vikerraadiole.

"Nüüd on meile teada selgelt FIS-i järeldused ja nüüd on meil põhjus ka ühe või teise järelduse kohta täiendavaid selgitavaid ja meie arvates kummutavaid argumente esitada. Ma pean silmas siis eelkõige FIS-i etteheiteid sportlasele, et sportlane ei olnud koostööaldis ja seetõttu on tavapärasest rangem karistus määratud sportlasele."

Pilv rõhutas ka, et Veerpalu pole ühelgi hetkel dopingutarvitamist omaks võtnud, nagu FIS-i järeldustest võib lugeda, kirjutab ERR sport. "Ei sportlase suusõnaliste ja kirjalikke avalduste, ei isiklikult ega kellegi vahendusel ega ka mitte läbi selle, et sportlane on sportlaskarjäärist otsustanud loobuda."