Figuurisõprade programmi konsultant Kaja Torm selgitab:

"Kaalujälgijate programm oli tegelikult väga hea. See aitas paljusid inimesi. Pärast seda aga, kui Kaalujälgijad Eestist lahkusid, jäi järele vaakum. Kas jätta kaalu langetada soovivad inimesed n-ö tänavale, omapäi? See aga annaks rohelise tee kõikvõimalikele imedieetidele ja -tablettidele, sest inimene haarab ju õlekõrrest."

Nõnda sündiski Figuurisõbrad - eesti- ja põhjamaistele toidusoovitustele tuginev kaalulangetamise teenuse pakkuja.

Korralduslik pool on Figuurisõpradel sama mis Kaalujälgijail - punktide süsteem, toidupäevikud, töö gruppides.

Programm on aga mõnevõrra erinev. Kaalujälgijate oma oli tõlgitud saksa keelest, koosnedes Weight Watchersi eurooplastele kohandatud toitumissoovitustest.

Figuurisõprade programmi aluseks olevad soovitused on välja töötanud Eesti toitumisteadlane Mai Maser. Tähtis osa on põhitoiduainetel - figuurisõber sööb tavalist, eestlasele harjumuspärast toitu. Arvestatud on põhjamaa inimese vajadusi. Nõnda näiteks annab meile tavaline 2,5%-line piim enam-vähem sama palju punkte kui rasvatu.

Samas puuduvad figuurisõpradel nn vabad toiduained, mis olid kaalujälgijail ja mida võis süüa kui tahes palju. Nüüd annab iga toit mingid punktid.

Mai Maseri sõnul on kaalulangetajad Figuurisõprade programmiga rahul. Nendega on ühinenud neidki, kes ei saanud Kaalujälgijates oma soove lõpuni täita.

Figuurisõprade programm

- Põhineb Eestis ja Põhjamaades tunnustatud toitumissoovitustel, mis võtab arvesse klimaatilise vööndi iseärasusi.

- Kaalust mahavõtjale arvutatakse välja päevane ühikute arv, mis sõltub soost, vanusest, pikkusest ja kehakaalust ning katab organismi põhiainevahetuse, seega tagab keha bioloogilised vajadused.

- Igale mahavõtjale antakse individuaalsed soovitused kõigi toidugruppide osas - köögiviljad, puuviljad, teraviljatooted, liha-kala, piimatooted, lisatavad toidurasvad.

- Igapäevane, tavaline, eestlasele harjumuspärane toit.

- Toidust saadava energia puudujääk ehk energiadefitsiit, mis tagab kaalu languse, on suhteliselt väike - ei koorma organismi ning tagab pikemas perspektiivis püsivama tulemuse.

- Liikumissoovitused antakse vastavalt mahavõtja kehamassi-indeksile - et ei koormaks liigselt, kuid samas parandaks järk-järgult füüsilist vormi. Koormuste määramisel kasutatakse pulsivalemit.