„Rally Estonia korraldajate eesmärk eduka võistluse läbiviimise ja parima meelelahutuse pakkumise kõrval on vähendada suurürituse korraldamisega tekkivat keskkonna jalajälge ning kompenseerida see praegustele võimalustele vastavalt. Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine on meeskonnatöö ja sellesse on panustanud kõik Rally Estonia korraldusmeeskonna liikmed. Meie eesmärk on läbi viia üritus, kus igaüks tunnetab, et ta saab anda ja annab oma võimaliku panuse keskkonna jalajälje vähendamisse. Askeldame edasi meie tunnuslause „Flat out to a green future“ vaimus,“ selgitab Poltimäe.

Millised on konkreetsed sammud?