Halloo, Eesti, meil on tõsine probleem. Suur probleem, mille tõi mõne nädala eest esile kaitseväe juhataja Martin Herem. „Eelmise aasta tulemuste kohaselt on teenistust alustavate kutsealuste kehalise võimekuse testide miinimumnõuete täitmine olnud jõukohane vaid 28% sõduritele. Seega ei suutnud 72% ajateenistusse astujatest miinimumnõudeid täita,“ ütles Herem ERR-i portaalis.

Kaitseväeteenistusse võetakse noormeeste eliit, need, kes pole terviseprobleemide tõttu nimekirjast maha kriipsutatud. Kui suur protsent Eesti noorte meeste koguarvust suudab siis miinimumnormid täita? 10%? 15%? Aga nemad peavad meid kaitsma, emasid, õdesid ja tütreid, et neid ei tapetaks ega vägistataks. Kas me oleme sõjatsoonis ja küsimus pole mitte „kas?“, vaid pigem „millal?“? Jah ja jah.