Kõige enam kulutavad üritusele välismaalt saabuvad osalejad, kes toovad piirkonda keskmiselt 418 eurot võrreldes eestlase pool kulutatud 164 euroga. Enim kulutatakse raha majutusele, toitlustusele ja transpordile, seda nii välisosalejate kui siseturistide hulgas, teatas klubi Tartu Maraton.

Kui eestlastest jääb piirkonda ööbima neli inimest kümnest, siis välisturistide puhul koguni üheksa inimest kümnest. On märkimisväärne, et rohkem kui pooled välismaalastest veedavad piirkonnas kolm või enam päeva. Samuti on teistest riikidest tulijatel kaasas rohkem pereliikmeid või sõpru.

Kokku tõid Tartu Maratoni sündmused Lõuna-Eestisse 1187 välismaalast.

Lisaks osalejate majanduslikule mõjule uurisid korraldajad ka suusatajate rahulolu üritusega. Üheksa vastanut kümnest hindasid oma Tartu Maratonil osalemise kogemust väga heaks või heaks. Samuti soovitab üheksa välismaalast kümnest oma kogemuse põhjal Eestisse reisida ka oma sõpradel ja tuttavatel.

Käesolev majandusliku mõju ja rahulolu hinnang tugineb 50. Tartu Maratoni osalejate tagasiside küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 1486 osalejat.

Järgmine Tartu Maraton toimub 15. ja 16. veebruaril 2025. aastal.