Norra suusaliit lõpetas eelmise eelarveaasta 10,9 miljoni Norra krooni ehk umbes 940 000 euro suuruse kahjumiga.

Alaliidu omakapital oli 2023. aasta lõpus 52,4 miljonit Norra krooni. Veel 2007. aastal oli see üle kolme korra suurem ehk 167 miljonit.

Norra suusaliit oli algselt oma eelarvesse planeerinud 9,2 miljoni krooni suuruse ülejäägi, et parandada selle aasta finantsseisu. Uutel andmetel on maikuus see summa langenud juba 2,1 miljonile.

Eelarvesse on planeeritud ebakindlat tulu 10,9 miljoni Norra krooni ehk ligi miljoni euro ulatuses.

„Maksevõime prognoos näitab, et kui ebakindel tulu ei realiseeru, on Norra suusaliidu pangasaldo 2024. aasta detsembris negatiivne,“ kirjutab NRK.

Suusaliidu juhatuse liige Kristin Gjertsen näeb alaliidu tulevikku tumedates toonides.

„Sellises olukorras tuleb kindlasti prioriteediks seada ümberstruktureerimise, et meie tegevus oleks jätkusuutlik. See peab kajastuma meie strateegias. Praegust olukorda mittearvestava uue strateegia esitamine ja vastuvõtmine näitab kriisist mitte arusaamist,“ ütles Gjertsen.

NRK kirjutas juba varem, et kui alaliit uut sponsorit ei leia, peavad nad eelarvet kärpima.