Rahvusvahelise antidopingu agentuuri (WADA) reeglite järgi peab ADAMS-i programmi kuuluv sportlane andma teada millal ja kus teda iga päev ühe tunni jooksul tabada võib ning olema sel ajal ka kättesaadav. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) esildise järel otsuse teinud distsiplinaarkolleegiumi arvates eksis Priinits selle reegli vastu kolmel korral.

Kahel puhul unustas Priinits testimisprogrammi ADAMS kaudu Eesti Antidopingut oma asukohast teavitamast, ühel korral oli ta kodus, kuid ei reageerinud testija telefonikõnele.