„Halli valmimist ei ole meil enam võimalik edasi lükata ja FCI Levadia alustab Maarjamäele algselt planeeritud jalgpallihalli ehitusprojekti koostamise protsessiga viivitamatult,“ ütles Levadia juhatuse liige Andrei Leškin pressiteate vahendusel.

Rahandusminister Mart Võrklaev saatis teisipäeval FCI Levadiale kirja, et taganetakse Vabariigi Valitsuse 2021. aasta korraldusest eraldada valitsuse reservist 800 000 eurot FCI Levadiaga kompromisskokkuleppe sõlmimiseks.

„Valitsuse otsus paneb nördima, sest murrab kokkulepet inimestega, kes ei soovinud näha jalgpallihalli mälestusmemoriaali kõrval,“ tõdes klubi juhatuse liige Andrei Leškin. „Me ei soovi vähimalgi määral kommunismiohvrite memoriaali ja jalgpallihalli omavahelist vastandamist, sest mõlemad rajatised on äärmiselt vajalikud.“

Rahandusministeerium kinnitas aga Delfile, et seoses valitsuse 2021. aastal vastu võetud otsusega pole võimalik jalgpallihalli püstitamist toetada. „Otsus nägi ette valitsuse reservist 800 000 euro eraldamist Spordiklubiga FC Levadia kompromisskokkuleppe sõlmimiseks ning riigieelarve reeglite kohaselt on raha võimalik kasutada vastaval eelarveaastal, sealjuures võimalusega seda üle kanda järgmisesse eelarveaastasse. Reegleid järgides kanti raha üle 2022. aasta eelarvesse ning summa kasutamise tähtaeg möödus sama aasta lõpus. Selleks ajaks kompromisskokkulepet kahjuks ei sõlmitud,“ teatas ministeerium.

FCI Levadia sõnul otsustati 2021. aastal vastu tulla huvigruppide esindajatele, kes ei soovinud näha enam kui 700 noormängijale talviseid treeningvajadusi pakkuva jalgpallihalli kerkimist mälestuskompleksi kõrvale. Kompromisskokkuleppe kohaselt otsustas valitsus toetada halli rajamist mujale.

2005. aasta lõpus sõlmis FCI Levadia rendilepingu Riigi Kinnisvara ASiga, millega omandas jalgpalliklubi Maarjamäe staadioni kasutus- ja hoonestusõiguse 36 aastaks ehk 2041. aasta lõpuni. Ühe muruväljaku asemele rajatakse hall, mida rahastaks osaliselt Eesti Jalgpalli Liit, aga ülalpidamine jääks Levadiale. Eelkõige oleks tegu laste- ja noortevõistkondade talvisteks treeninguteks mõeldud kohaga.