Olümpiamänge lähevad turvama päästeameti ja sõjaväepolitsei ühismeeskond, mis koosneb kuuest demineerijast, kahest pommikoerast ning ühest sõjaväepolitsei spetsialistist ja pommikoerast. Lisaks kaks kolmeliikmelist politsei kiirreageerijate meeskonda.

Prantsusmaa kolleegid avaldasid soovi kaasata Pariis olümpiamängude turvalisuse tagamiseks EOD (Explosive ordnance disposal) suunal Eesti pommikoeri ja demineerijaid, kes saavad oma ekspertiisiga abistada ja toetada kohalikku Pariisi demineerimisüksust. Politsei abi paluti avaliku korra tagamisel avalikes kohtades ja olümpiaküla lähedal, seda ka paraolümpiamängude ajal, kuhu lähevad appi kaks kolmeliikmelist kiirreageerijate meeskonda. Samuti saadab politsei Pariisi veel ühe ametniku, kes toetab prantsuse kolleege Euroopa Liidus ebaseaduslikult viibivate välismaalaste tagasisaatmisega seotud ülesannetega.

„Meil on väga hea meel, et saame anda oma panuse tulevaste olümpiamängude turvamiseks ning seda tänu meie tublidele demineerijatele ja pommikoertele. Igasugune erialane praktika tuleb meie töös väga suureks kasuks ja kui võimalus tekib, siis oleme alati valmis panustama,“ ütleb Põhja-Eesti pommigrupi juhataja, missioonimeeskonna juht Raido Taalmann.

Lähetuses kasutatakse demineerimiskeskuse varustust ja vahendeid. Demineerijad kannavad Eesti eraldusmärkidega demineerimiskeskuse tööriideid. „Eestis suudame vajalikud operatiivvalved sellel ajaperioodil tagada, seega Eesti enda valmisolek kannatada ei saa,“ lisas Taalmann.

PPA esmareageerimise grupi juht Ivan Posledovi sõnul oli Eesti politsei jaoks oluline Prantsusmaale appi minna, sest see edendab meie partnerlussuhteid ning kinnitab, et vajadusel saame ka ise abi küsida. „Turvalisuse tagamine taolistel sündmustel nagu seda on olümpiamängud, on tohutu politseioperatsioon, kus igal politseinikul on vastutus spordimängude rahuliku möödumise eest. Nii suurte üritustega kaasnevad hoopis teistsugused ohud ja ülesanded kui see, millega igapäevaselt kokku puutume, mistõttu saab Eesti politsei Pariisist väärt kogemuse, mida saame kasutada turvalisuse tagamisel kodustel üritustel. Oleme ka varem käinud suurüritustel partneritel abis korda tagamas, viimati näiteks NATO tippkohtumisel Vilniuses eelmisel suvel, aga ka näiteks Rio suveolümpiamängudel 2016. aastal,“ sõnas Posledov.

Prantsusmaa katab majutuse, toitlustuse ja transpordikulud. Päästeameti demineerijad on Pariisis juulist augustini ja politsei saadab Prantsusmaale kahes rotatsioonis kiirreageerijate meeskonnad, kes töötavad seal kokku kaks kuud juulist septembrini.