Tõsiasi, et isa Tõnis ja tütar Kelly Sildaru kohut käivad, sai meedias avalikuks 2020. aasta kevadel. Nagu hiljem on selgunud, olid peres aga asjad halvasti juba varem.

Perekonna koostöö lõppes juba 2019. aasta sügisel, kui Kelly Uus-Meremaa treeninglaagrist Eestisse põgenes. Edasi on kulisside taga käinud pidev võitlus, millest osa on jõudnud ka avalikkuse ette.

2020. aasta suvel esitati Tõnis Sildarule kahtlustus kehalises väärkohtlemises ja suures ulatuses omastamises. Praeguseks on esimeses asjas menetlus lõpetatud, ent omastamises esitati mehele tänavu jaanuaris süüdistus.