Uisuliit teatab pressiteates, et Levandi väärkohtlemise ilmingutega süüdistuste uurimiseks moodustatud komisjon kuulas ära kaebajad, tunnistajad, eksperdid ning Levandi enda ning „on olukorda põhjalikult analüüsinud.“

„Uisuliit juhib tähelepanu, et sportlased ja nende vanemad on tänapäeval varasemast nõudlikumad spordi kui protsessi suhtes ning see seab uutmoodi nõudmised treeneritele. Uisuliidu komisjon soovitab kõigil treeneritel vältida emotsionaalset ja kohati liiga kriitilist sõnakasutust, et vältida laste ja nende vanematega suhtlemisel konfliktseid situatsioone ja jääda mõistvaks,“ seisab alaliidu peasekretäri Jana Kuura meediale edastatud pressiteates.

„Uisuliit soovib olla toeks nii noortele sportlastele, nende lapsevanematele kui ka treeneritele. Selleks plaanime korraldada erinevaid koolitusi ja kindlasti küsime ka treeneritelt, mis laadi koolitusi valdkonnas nad veel vajaksid. Soovitame emotsioonide, psühholoogia ning spordi vaimse poolega seotud koolitustel osaleda ka lapsevanematel, sest treeningprotsessis peavad kõik osapooled arvestama lapse individuaalsete võimete, valmisoleku ja üldise heaoluga,“ ütles Uisuliidu president Maire Arm, kes komisjoni tööd juhtis.

„Kaebused füüsilisest vägivallast ei leidnud komisjoni töö käigus kinnitust,“ lisatakse teates. „Vaimse vägivalla ja igas koostöös aeg-ajalt ette tulevate konfliktiolukordade tõlgendamise piir on väga individuaalne, kuid üks selline vastastikku teravaks muutunud sõnaline konflikt leidis tõendamist. Anna Levandi on seda omalt poolt tunnistanud, olukorda kahetsenud ja selle pärast vabandanud.“

Arm lisas: „Komisjonil on tekkinud paljude vestluste tulemusena veendumus, et Anna Levandile etteheidetav kriitika ja teravad väljendid on kantud tema soovist panna tippsportlaste programmis treenivad sportlased rohkem pingutama. Komisjon ei leidnud Levandi treeneritöös või tegutsemises pahatahtlikkust.“

„Kõik etteheited puudutasid tippsportlaste ettevalmistamise ülimalt pingelist ja nõudlikku protsessi. Komisjon on oma uurimistööd tehes leidnud, et suur osa tõsikindlana esitletud etteheited on osutunud liialdusteks, ilmnes suuri vastuolusid ja osa etteheiteid langes ära, sest asjasse puutuvad inimesed ise ei kinnitanud seda. Komisjon märkis, et puuduvad kriitiliste olukordade salvestused, kuigi treeningud toimuvad gruppides ja on avatud ka vanematele,“ seisab teates.

„Suhtusime treeneri vastu esitatud kaebustesse äärmiselt tähelepanelikult ning kontrollisime kaebusi ja meieni jõudnud infot nii palju kui omalt poolt saime. Komisjoni töö jooksul ei laekunud meile uusi kaebusi. Võtsime ühendust kõigi meile teadaolevate inimestega, kes olid esitanud kaebuse või kelle me kirjeldatud olukordades ära tundsime, et nad ära kuulata. Samuti kuulasime ära pealtnägijate ja Anna Levandi selgitused, et saada võimalikult täielik pilt. Suhtlesime ka erinevate ekspertidega. Kokku vestles komisjon 10 inimesega ning käsitleti kuni 17 aasta taguseid episoode, mille osas mõistetavalt ei ole võimalik tõsikindlatele seisukohtadele asuda. Mõistame, et võib tekkida ootus, et komisjon on leidnud igas etteheite episoodis, kas siis selgelt seda kinnitavat või ümberlükkavat tõendusmaterjali, kuid kahjuks nii lihtne see ei ole olnud. Analüüsi raskendas, et mitmed kirjeldatud episoodid olid sõna-sõna vastu olukorrad. Lisaks muutsid mõned inimesed oma seisukohti,“ ütles Arm.

Eesti Uisuliit sai Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuselt väljavõtte kaebustest iluuisutamise treener Anna Levandi suhtes 16. jaanuaril 2024. 31. jaanuaril 2024. aastal otsustas uisuliidu juhatus kaebuste käsitlemiseks moodustada komisjoni, kuhu kuulusid Maire Arm, Vadim Belobrovtsev, Jana Kuura ja Ere Lusti.