„Oleme oma õiguste eest valmis võitlema ammendumiseni välja. Olen seisukohal, et spordis peab konkurents olema, aga see peaks jääma platsile. Viimasel ajal on see läinud aga platsiväliseks ning seda ei taha ju keegi. Me tahame tegeleda oma põhitegevusega, kuid viimased viis kuni seitse aastat olen ma igapäevaselt mõned tunnid tegelenud selliste asjadega – need on komakohad ja bürokraatia. Ütlesin ka juhatuse ees, et kõikidest nendest juhtumitest saaks 70 protsenti ära hoida. Ei ole vaja esmaspäeval registreerimislehte esitada, kui laupäeval on võistlused. Ei ole vaja teha esildisi, et keegi kogemata mängis valesti. See bürokraatia on ajanud juba hulluks ja tekitab ainult pahandusi,“ ütles Lepp.