E-sportlaste palgad ja sponsortehingud on üsnagi salajased, kuid auhinnarahad on kõigile teada, mistõttu lähtume siinses edetabelis vaid teenitud auhinnarahadest, lähtudes eeldusest, et auhinnarahasid jaotatakse meeskonnaliikmete vahel võrdselt.

5. Kevin „hs“ Tarn - 74 865 eurot