EADSE-le laekus esimene avaldus Levandi väärkohtlemisele viitava käitumise teemal eelmise aasta lõpus enne jõule. „Töösse võtsime selle kohe aasta alguses. Kuna see oli ühe persooni põhine avaldus, aga sisaldas ka teisi nimesid, kelle poole soovitati pöörduda, siis võtsime ühendust ka teiste inimestega, veendumaks, et tegemist ei ole ühe vaid ühe emotsiooni baasil esitatud kaebusega. Nende inimestega vestlemine andis kinnitust, et tegemist on laiema ja pikaajalisema probleemiga,“ rääkis Perli.

„Sellest tulenevalt võtsime ühendust Eesti Uisuliiduga, saime nendega kokku, andsime edasi informatsiooni sisu, mis meil oli ning pakkusime, et nad saavad meid vajadusel kutsuda appi või kaasata menetlustoiminguid läbi viima. Uisuliit lubas seda kaaluda. Jaanuari lõpus nad teatasid, et neil on paari nädala pärast sel teemal juhatuse koosolek, kus otsustati, et nad meid kaasata ei plaani, selleks polevat vajadust ja tegutsevad iseseisvalt.“

„Nad palusid need kaebused saata otse uisuliidule. Kuna kaebused olid tulnud meile, siis ma vestlesin nende inimestega, küsisin luba, kas võin seda infot edastada. Üks inimene andis selleks loa ja selle [kaebuse] saatsime ka edasi. Teised luba ei andnud, neid me ei edastanud, kuigi selle info sisu oli eelnevalt uisuliidule tutvustatud.“

Perli sõnul on ERR-i tänases artiklis toodud etteheidete puhul - juhul, kui need tõele vastavad - tegemist treeneri eetikakoodeksi rikkumisega. „Kui see EADSE poolt koostatud ja alaliitudele saadetud soovituslik kord lahti võtta, siis on seal täpselt kirjeldatud, millised on nõudmised treenerile, milline käitumine on treeneri poolt aktsepteeritav. Seal on välja toodud, et treener ei tohiks sportlasi alandada, neid kahjustada, nendega halvasti käituda, nad peaksid olema lugupidavad ja nii edasi. Kui nüüd võrrelda seda nende etteheidetega, siis sellest tulenevalt on riived selgelt olemas. Nüüd ongi uisuliidu ülesanne läbi käia ja kinnitust leida, kas need tegevused on aset leidnud,“ sõnas Perli.

Kuivõrd on EADSE-l veendumus, et uisuliit sellega ka tegeleb ning uurimine saab olema erapooletu? „Kuna meediast on läbi käinud, et kaebusi on ka varem olnud ja ei ole reageeritud... Ma loodan, et kuna tähelepanu on seekord suur, siis sellega tegeletakse läbipaistvalt. Ei tahaks küll uskuda, et uisuliit endale auku tahab kaevata, et ta hakkaks seda kuidagi ära peitma või väga erapooletult uurima. Ma siiralt loodan, et nad seda ei tee,“ vastas Perli.

Kuula pikemalt Levandi kohta tehtud süüdistuste algusloost, EADSE rollist väärkohtlemisjuhtumite uurimisel ning Eesti spordiseaduse kitsaskohtadest!

Jaga
Kommentaarid