See on sama suur keskkonnasääst kui jätta ära 100 000 autosõitu Tallinnast Riiga.

Esmakordselt jätkusuutlikkuse eesmärke praktiseeriv Otepää kahevõistluse MK-etapp rakendab tegevusi kuues erinevas valdkonnas: jäätmed, toitlustus, materjalid, transport, teabevahetus ja energia. Kõigis valdkondades astutakse samm edasi selleks, et sündmus oleks keskkonnahoidlikum ja pikaaegsem. Jäätmete valdkonnas tagatakse võistlusalal liigiti kogumise võimekus. Toitlustus on tellitud vastavalt osalejate arvule ning allesjääv toit jagatakse korraldajate vahel või annetatakse abivajajatele.

Mitmendat aastat on võistlusel nii korraldajate, sportlaste kui ka külaliste toitlustamisel kasutusel Ringo korduskasutatavad nõud. Uute materjalide tellimine toimub optimeeritult ning pigem kasutatakse olemasolevaid bännereid ja reklaammaterjale. Kampaania raames kogutakse kokku ka kaelapaelad, mida kasutatakse võistlejate ja korraldajate ligipääsu kaartidega. Transpordi ja energia juures teeme olulisi samme just läbi kütuse, mida võistluste raames kasutame. Sellel aastal vahetasime fossiilse diisli alternatiivse kütuse vastu välja fännibussides, rajamasinates ja elektrigeneraatorites. Kolme võistluspäeva korraldamiseks läheb vaja ligikaudu 10 000 liitrit diislit, mis sel aastal asendatakse 100% taastuvdiisliga.

„Taastuvlahenduste kasutamine kahevõistluse Otepää MK-etapil on väike, kuid oluline panus looduse hoidmisesse. Püüame luua ürituse, mis inspireerib teisi järgima sarnast teed,“ ütleb MK-etapi rohetiimi eestvedaja Kristi Loit.

Loiti sõnul pööratakse spordimaailmas järjest enam tähelepanu keskkonnasäästlikkusele. „Ühelt poolt annavad sellele hoogu rahvusvahelised alaliidud, kus mastaapseim ja prominentseim näide on range fluorikeeld. Teisalt tuleb ka etappide korraldajatel endil panustada selleks, et spordisündmuse traditsioon kestaks aastakümneid,“ ütleb ta.

Koostöö eesmärk on vähendada sündmuse ökoloogilist jalajälge

Esimene koht, kus Otepää kahevõistluse MK-etapil jätkusuutlikke lahendusi kasutatakse, on fännibussid, mis nüüd sõidavad Neste MY taastuvdiisliga. „Tartu-Otepää otsa läbimine on keskmiselt 90% väiksema* keskkonnajalajäljega kui varasem fossiilse diisli kasutamine. See on hea uudis keskkonnast hoolivatele spordisõpradele ja atraktiivne igale korraldajale, sest tiheda konkurentsiga spordimaailmas teatavad üritusekorraldajad pidevalt oma uutest jätkusuutlikest sammudest,“ jätkab Kristi Loit.

„Niisamuti ülioluline, aga ka märkimisväärselt palju energiat tarbiv, on suusaradade ettevalmistamine ja rajaäärsete telkide elektriga varustamine - kõik see loob põhja suursündmuse kvaliteedile. Sel aastal esmakordselt teeme kõik need tööd Otepää MK-etapil ära üksnes taastuvdiisliga. See tähendab meie poolt tarbitava koguse juures keskkonnasäästu 28 000 kg CO2e mahus, mis põhineb RED II arvutustel,“ ütleb Loit.

Kuna transport, telkide soojendamine ja rajamasinad on üks suurimaid keskkonna mõjutaja spordiürituste korraldamisel, sõlmis kahevõistluse Otepää MK-etapp koostöölepingu vedelkütuste jae- ning hulgimüüja Nestega, kes tarnib korraldajale fossiilse diisli asemel taastuvat Neste MY kütust.

„Üleminek naftapõhistelt toodetelt taastuvdiislile ei pea olema kasutaja jaoks keeruline. Neste MY koostis ja keemiline valem on sama mis fossiilsel diislil, mis teeb sellest sobivaks mis tahes diiselmootoritele. Seda ka kõige nõudlikemates talvistes tingimustes sest parafiinsediislikütuse Neste MY külmataluvus on isegi kuni –32 kraadi,“ ütles suursündmuse toetajaks tulnud Neste Eesti peadirektor Matti Tähti.

Kahevõistluse Otepää MK-etapi rohetiimi panus peegeldub ka ürituse teistes valdkondades, võistluste korraldusega seotud tegevusi on planeeritud teadlikult ja keskkonnahoidlikult, et kõigil oleks meeldiv üritusest osa saada. Kuna varasemalt on võistluse erinevates valdkondades jätkusuutlikkuse printsiipide rakendamisega suurt edu saavutatud, siis soovitakse ka nüüd, et samasugune õnnestumine toimuks esmakordselt terve ürituse raames 9.–11.02.2024 Otepääl Tehvandi Spordikeskuses. Tule ela kaasa maailma parimatele sportlastele ning anna panus, et meie ühine talvepidu saab olema keskkonnasõbralik!

* Arvutuse aluseks on suursündmuse otsus vahetada fossiilne diisel taastuvtoorainest diislikütuse vastu. Neste MY taastuvdiislikütuse kasutamise elutsükli 90% väiksema keskkonnajalajälje arvutused põhinevad dokumentidel EU RED II 2018/2001; Road trucks from European commission JEC WTW V5. Rohkem infot nestemy.ee

Nestest

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) loob lahendusi, et võidelda kliimamuutuste vastu ja kiirendada üleminekut ringmajandusele. Me töötleme jäätmeid ja jääke ümber taastuvkütusteks ning tarnime jätkusuutlikku toorainet plastitööstusele ja teistele tööstustele. Me teeme arendustööd ainete keemilise ümbertöötlemise vallas, et võidelda globaalse plastireostuse vastu. Oleme maailma juhtiv taastuvdiisli ja jätkusuutliku lennukikütuse tootja. Meie 2030. aasta eesmärk on vähendada klientide kasvuhoonegaaside heitkoguseid igal aastal 20 miljonit tonni. Me ehitame Soome Porvoo kütusetehase kõige jätkusuutlikumaks rafineerimistehaseks Euroopas. Aastaks 2035 on meie püüd jõuda süsinikuneutraalse tootmiseni ning aastaks 2040 vähendada süsinikuemissiooni müüdud toodetes 50% võrra. Meil on kõrged standardid tarneahelates, bioloogilise mitmekesisuse säilimise ja inimõiguste valdkonnas. Meie tegevust on järjepidevalt tunnustatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksiga ning kõrge kohaga maailma jätkusuutlike ettevõtete Global 100 nimekirjas. 2022. aastal oli Neste müügitulu 25,7 miljardit eurot. Rohkem infot: neste.com