Kui varem oli teada, et Nabi viis asja pärast kaotusi rahvusvahelises spordiarbitraažikohtus (CAS) ja Šveitsi föderaalkohtus Euroopa inimõiguste kohtusse (EIK) – ja ainuüksi see avab täiesti uued õigushorisondid –, on nüüd selgunud, et vaidlus hõlmab lisaks sisulisele süüküsimusele ka CAS-i menetluskulusid.

Ehkki siinkirjutaja ei ole positsioonis, et Nabi käimasolevaid protsesse detailini lahata, annab uus teave siiski tõuke spordisõbrale veidi üldisemas võtmes selgitada kogu loo hetkeseisu ja paigutada Nabi kaasust laiemasse areneva spordiõiguse konteksti.