Kirjanduses räägitakse kahte tüüpi tegelastest, mitmekihilisest ja üheplaanilisest – esimene kannab endas mitmeid iseloomujooni, tal on tegemist mitmetes stseenides, esinedes kangelasena, avaldades enda nõrku ja tugevaid külgi, samas kui üheplaanilisel tegelasel on pigem üks omadus ja üks roll, pärast mida ta stseenist kaob. Jälgi jätmata. Mõju omamata.

Julgen väita, et Eesti spordis on valdkonna eest seisvad organisatsioonid pigem üheplaanilised tegelased, kellel on marginaalne roll Eesti spordivaldkonna edendamisel. Selle tulemuseks saame pikema vaateta igava etenduse, mida mõne aasta pärast keegi isegi ei mäleta. Mõjuta, kireta, aplausita.

Eesti Olümpiakomitee on aasta jooksul tähistanud enda suurt juubelit, püüdes jõuda avalikkuse vaatevälja. Ometi piirduvad tegevused pigem postmarkide ja disainielementidega.