Sellise arengu krooniks leidis 21. detsembril aset tippspordi suur kohtupäev, kui Euroopa Liidu (EL) kõrgeim kohtuinstants Euroopa Kohus avaldas korraga lausa kolm spordivaldkonnale väga olulist lahendit. See kohus on varemgi teinud tippspordi korralduse jaoks murrangulisi otsuseid, neist kuulsaim 1995. aasta Bosmani lahend, mis puudutas jalgpallituru üleminekureegleid ja välismängijate piiranguid. Et aga ühekorraga tullakse välja mitme põhjapaneva pretsedendiga, on esmakordne ja vägagi markantne.