„Idee Lapse spordiaabitsaks sündis juba 2019. aastal, mil Tartu Rocki pikaaegne mändežer Meelis Pastak perega USA-s reisis ja sealset NBA Cleveland Cavaliersi käsiraamatut Tartu Rocki korvpallikooli eestvedajatega jagas. Kuna Rocki Korvpallikooli eesmärk ei ole vaid anda korvpallitrenne, vaid toetada terviklikult laste spordiharidust ning aktiivset eluviisi nii, et lapsed ka spordi juurde jääksid ning oleksid valikute tegemisel ning spordi kogemisel hoitud nii vaimselt kui füüsiliselt, võtsime NBA klubi eeskujul ette „Lapse spordiaabitsa“ koostamise,“ selgitas Rocki korvpallikooli asutaja ja endine tegevsportlane Tanel Tein.

Ta lisas, et kuigi sajad treenerid teevad igapäevaselt tööd selle nimel, et toetada lapse esimeste treeningvalikute tegemisel ning ka tervislike eluviiside juurde jäämisel, siis on läbi aastate olnud näha, et Eesti süsteemis puudub terviklik lähenemine. „Reaalsuses on meie riigis tarvilik lisaks tavapärasele haridussüsteemile edendada ka spordiharidust, et meie järelkasv saaks teha teadlikke valikuid, oleksid terved ja aktiivsed ning neil oleks võimalik valida kas sobiv hobi või ka sportlastee,“ nentis Tein, kelle sõnul on spordiaabits esimene teos planeeritud kolmest raamatust.

„Kuigi spordiaabitsa väljaandmine on alles esimene samm Eesti spordihariduse edendamisel, on see teos aluseks, et siduda laps, lapsevanem, treener ja loomulikult kogukonnad ühtsesse inforuumi. Aabits jagab treeningute ja sportimise kohta esmast aabitsatarkust ja toetab just kuni 11-aastaste laste sporditeekonda,“ selgitas Tein.

„Lapse spordiaabitsa“ esimene pool räägib tervise ja söömisega seotud teemadel. Kuidas laps selles vanuses areneb, milliseid kehalisi oskuseid arendada, kuidas leida õige trenn ja koormus. Selle osa allikateks on spordiarstid Agnes Mägi ja Eve Unt. Söömise teemalises peatükis annab häid ja vajalikke nõuandeid toitumisteadlane Mihkel Zilmer. Suur osa spordiaabitsast käsitleb trennis käimise ja võistlemisega seotud vaimset poolt.

„Neil teemadel on Eestis vähe räägitud, lisaks vanematele ja lastele on see osa kindlasti vajalik ka treeneritele. Kuidas teha nii, et trennis käimine ei oleks lapsele mitte pingete ja pettumuste, vaid rõõmu ja vaimse heaolu allikas? Puudutame ka keerulisemaid teemasid, nagu väärkohtlemine ja probleemide lahendamine. Vaimse tervise teemadel jagavad tarkust spordipsühholoogid Aave Hannus ja Kristel Kiens. Oma panuse aabitsasse on andnud mitmed tippsportlased nagu Gert Kanter, Saskia Alasalu, Karmen Bruus ja Maik-Kalev Kotsar,“ tõi Tein esile.

Lapse spordiaabitsa lõpuosas saab iga lugeja ülevaate levinumatest spordialade treeningutest.

Lapse spordiaabits on teejuhiks nii lapsele, vanemale kui ka treenerile. Aabitsasse on kokku koondanud praktilise info, mille abil leida sobilik liikumisviis ning toetada last treeningutel osalemisel.

Lapse spordiaabits on välja antud Rock Korvpalliklubi poolt koostöös teadlaste ja tegevsportlastega. Vaata lähemalt www.spordiaabits.ee