Kergejõustikutreener Mehis Virule määratud tähtajatu tegutsemiskeeld eetikakoodeksi järjepideva rikkumise eest on treenerite kogukonnas tekitanud rohkem segadust, kui toonud selgust. Põhjus peitub selles, et lähedasi suhteid treeneri ja õpilase vahel pole ülemäära palju, aga neid on. Tosinkonda tuntumat paari, kellest osa elab hoolimata vanusevahest aastaid õnnelikult koos, teab ka avalikkus. Kas nüüd, kui kehtib treeneri eetikakoodeks, mis keelab õpilasega kahekesi jäämise ja käest kinni hoidmise, rääkimata musitamisest, on armastuse puhkedes risk saada tegutsemiskeeld?

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) juhatuse liige Henn Vallimäe palub esmalt tutvuda dokumendiga „Spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks“. Tutvusin ja tekkis küsimusi. Vastused andis Vallimäe.