ROK-i juhatus põhjendab oma soovitust ÜRO ekspertide arvamusega, mille kohaselt ei tohiks sportlasi rahvuse alusel karistada. Samas rõhutatakse, et võistlusõigusi ei taastata sportlastele, kes toetavad Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Samas ei lubata rahvusvahelistele võistlustele tagasi Venemaa ja Valgevene koondiseid.

ROK andis oma liikmesliitudele ja rahvusvaheliste spordiürituste korraldajatele järgmised soovitused:

Jaga
Kommentaarid