„Nüüd, mil möödub aasta Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas, peame näitama oma jätkuvat ja vankumatut toetust Ukrainale, mitte järele andma. Venemaa ja Valgevene sportlased ei ole jätkuvalt suurvõistlustele oodatud – agressorriikide sportlastel ei ole kohta sama stardijoone taga ukrainlastega, kes võitlevad igapäevaselt enda riigi ja elu eest,“ rääkis Pürn.

„Otsuse, kas avada Venemaa ja Valgevene sportlastele tee olümpiale, teevad lähiajal kvalifikatsioonivõistluste kaudu rahvusvahelised spordialaliidud. Rõhutame aga jätkuvalt ühel häälel – toetame Ukrainat kõigil tasanditel, ka spordivaldkonnas nii kaua, kui on vaja. Samas on aeg mõelda ühtlasi sellele, kuidas aidata sõja lõppedes Ukraina spordivaldkonda, ka spordirajatisi taastada,“ lisas spordi asekantsler.

Kohtumise järel võeti vastu ka ühisavaldus, milles rõhutatakse, et Venemaa naaberriikide esindajatena toetatakse jätkuvalt seisukohta mitte lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osaleda. Allakirjutanud toonitavad, et aasta tagasi sportlastele pandud keelu leevendamine annaks vale signaali, mida Venemaa saaks kasutada enda propagandas jõhkra sõja õigustamiseks.

Jaga
Kommentaarid