Pressikonverentsil osalesid Eesti kergejõustikuliidu poolt president Erich Teigamägi, Eesti kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjoni liige Margus Mugu ja EADSE (Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse) juhtivuurija Remo Perli. Delfi TV tegi sellest otseülekande.

Otsus põhines treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3)* nõuete rikkumisel. Kergejõustikutreener Mehis Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid. Mehis Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

2022. aasta augustis laekus Eesti kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Mehis Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

Kuna avaldused sisaldasid viiteid treenerile sobimatu, ebaeetilise ning häid käitumisnorme ja tavasid eirava käitumisele ning treenerite eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta, algatas EKJL 29.08.2022 treener Mehis Viru suhtes distsiplinaarmenetluse.

Menetlustoimingute läbiviimiseks palus EKJL kaasabi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuselt (edaspidi EADSE), millest tulenevalt viis menetlustoimingud läbi EADSE juhtivuurija Remo Perli. Menetluse käigus koguti materjale ka varasemate perioodide (2005-2022) kohta. Menetluse käiku kaasati ka Mehis Viru, kellele oli tagatud ärakuulamisõigus.

Viis kuud kestnud uurimise tulemusel jõudis distsiplinaarkomisjon järeldusele, et kergejõustikutreener Mehis Viru on rikkunud treenerite eetikakoodeksi nõudeid ja on koodeksi p VIII kohaselt sellega rikkunud ka treeneri kutsenõudeid. Rikkumised toimusid pikema aja jooksul ning mitme sportlase suhtes (sh alaealine). Tulenevalt eraelulistest andmetest on menetluses osalenud inimestele lubatud tagada anonüümsus, distsiplinaarkomisjonile on need isikud teada.

Nimetatud rikkumised olid sellise iseloomuga, et komisjoni hinnangul ei sobi Mehis Viru töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

Täna esitas distsiplinaarkomisjon Eesti kergejõustikuliidu juhatusele menetluse kokkuvõtte ja ettepaneku otsuse tegemiseks. Juhatus kinnitas ettepaneku ja otsustas kehtestada treener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemise keelu.

*Treenerite eetikakoodeksi p III(2) kohaselt peab treener tunnustama igaühe panust ning õigust olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata ja p III(3) kohaselt käituma korrektselt ning olema kõigile eeskujuks.


Mehis Viru on pikki aastaid tegutsenud kergejõustikutreenerina. Ta on aastate jooksul teiste seas juhendanud kohalikke kergejõustikutähti Kaire Leibakut, Mirjam Liimaskit, Liane Pintsaart, Sirkka-Liisa Kivinet, Jaak-Heinrich Jagorit, Karmen Bruusi ja Marielle Kleemeierit.

Mullu valiti ta Tartu linna ja Tartumaa parimaks treeneriks. 2006. aastal pälviti ta aasta isa tiitliga.

Delfi teeb ka kell 13.30 algavalt pressikonverentsilt lisaks otsepildile otseblogi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid