Mäletatavasti algatas Eesti Jalgpalli Liit (EJL) menetluse klubi suhtes seoses Nõmme Kalju endise treeneri Getulio Aurelio Fredo juhtumiga. Menetluse käigus kogus EJL informatsiooni, olles tihedas kontaktis õiguskaitseorganitega seoses Getulio Aurelio Fredo kriminaalasjaga. Möödunud aasta lõpus saatiski Põhja ringkonnaprokuratuur selle juhtumiga seoses EJLile kirja, millega juhtis tähelepanu, et jalgpalliklubides laste ja noortega töötava personali oskused ja isikuomadused ning samuti töökorralduslikud protsessid peavad ennetama sarnaste juhtumite kordumist tulevikus.

EJLi distsiplinaarkomisjon tutvus Nõmme Kalju vastusega ja tunnustas tehtud tööd klubisiseste lastekaitse ja heaolu põhimõtete ning käitumiskoodeksi loomisel, samuti klubis töötavate inimeste ametijuhendite täiendamisel ning organisatsioonivälise professionaalse usaldusisiku kaasamisel. Komisjon otsustas, et lisaks senistele tegevustele tuleb kõigil Kalju sportliku ja administratiivse personali liikmetel 1. septembriks läbida EJLi laste heaolu ja turvalisuse koolitus. EJL-i arendusdirektor Mihkel Uiboleht selgitas Delfi Spordile lähemalt otsuse tagamaid.