Kohtumisel otsustati projektiga edasi liikuda kahes etapis, millest esimene näeb ette olemasoleva K50 hüppemäe rekonstrueerimist ning laiendamist projekteerimistingimustega. Teine etapp hõlmab väiksemaid hüppemägesid ning kinnistu terviklikku lahendust.

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on Mustamäe suusahüppetorn oluline maamärk, mis praegu küll ajahambast räsitud ja vajaks rekonstrueerimist. „Praeguseks on valminud hüppemäe geoalus, ehitise ekspertiis ning geoloogiline uuring nõlva ülemisele osale. Nende arvutuste kohaselt on võimalik olemasolevatele K50 hüppemäe postidele realiseerida Ragnar Jaaniste esitatud Nõmme linnaosa kaasava eelarve 2021. aasta võiduidee, milleks oli hüppetorni rekonstrueerimine ja vaateplatvormi lisamine,“ selgitas Kuri.

„Plaani realiseerimine on loomulikult pikem protsess, seetõttu tundubki kõige mõistlikum jagada see kaheks etapiks, millest esimene näeb ette suure hüppemäe rekonstrueerimist ning sellele vaateplatvormi ja lifti lisamist. Esimese etapi tööde prognoositav maksumus on ligi kaks miljonit eurot,“ rääkis Kuri. „Kavas on teha ka koostööd Eesti Kunstiakadeemiaga ja kaasata tudengeid, et saada laiemat sisendit, kuidas võiks üldse hüppetornide ala terviklikult olla lahendatud. See oleks hiljem heaks lähtematerjaliks arhitektuurikonkursi korraldamisel, et liikuda edasi teise etapiga,“ lisas linnaosavanem.

Projekti teises etapi käigus näevad nii Eesti Suusaliit kui ka Nõmme Lumepark lisaks abihoonetele ette veel kahte olulist muudatust, mis tagaks ala parema kasutuse ja efektiivsema hooldamise. Üheks oleks madalamate hüppemägede ümber tõstmine nii, et kõik trampliinid paikneksid kõrvuti. Teiseks tuleb leida võimalus tõstuki ristkasutuseks. Samuti on täielikult amortiseerunud ja kuuluvad lammutamisele abihooned K50 hüppemäe kõrval.

5. detsembril toimunud kohtumisel osalesid Rauno Loit (Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht), Allar Levandi (Olümpiakomitee täitevkomitee liige), Gert Lee (Eesti Suusaliidu kahevõistluse alamkomitee), Liis Needrit (Nõmme Lumepark), Ragnar Jaaniste (idee esitaja), Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ja tema asetäitja Kristin Karu.