Tegevuspargi rajamist alustas Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus viis aastat tagasi ja 2022. aastal saab see valmis. Park on kõigile ja tasuta. Seal saavad mängida lapsed sõltumata sellest, kas liikumine on nende jaoks loomulik või tuleb kasutada karke või ratastooli.

„Eriti oleme mõelnud pargi loomisel peredele, kus üks laps on ratastoolis. Samuti kõigile ratastoolilastele, kes tahavad sõpradega õues aega veeta. Park annab piiratud liikumisvõimega lastele võimaluse osaleda mängudes võrdselt, mitte jääda kõrvaltvaatajaks, kui teised kiiguvad, ronivad või mängivad liivakastis,“ ütleb Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees Toomas Danneberg.

Muu hulgas oli pargi loomise oluliseks ajendiks arstide soovitus, et kui ratastoolilapsi innustada liikuma teraapiavälistel aegadel, siis teevad nad suuremaid edusamme. On teaduslikke vihjeid sellele, et inimene paraneb ja areneb kiiremini, kui tal on rikkalik taustsüsteem ja tema arengut toetab elukeskkond.

Ainulaadse tegevuspargiga, mis asub Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse ja Haapsalu Väikese viigi vahetus läheduses, soovib haiglameeskond innustada oma patsientides huvi liikumise vastu ja positiivseid hoiakuid minna koos sõpradega õue mängima. Aastas käib keskuses ravi saamas 3500 inimest.

Tegevuspark, kus ka liikumispuudega lapsed saavad mängida ja areneda, vajab uusi atraktsioone

Esimesed atraktsioonid püstitas Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus kolm aastat tagasi, kuid nüüd on aeg täiustusteks, et tegevuspargis oleks värskust ja avastamisrõõmu. Taas on pargi uute atraktsioonide ostu toetuseks toimumas üle-eestiline heategevuslik teatejooks ning märkimisväärses mahus panevad algatusele õla alla Tartu ülikooli kliinikumi Lastefond. Toetajate hulgas on ka Haapsalu linn.

„Liikumine on kõigile väga tähtis, et see aitaks kaasa normaalsele arengule. Igal aastal Haapsalu neuroloogilist rehabilitatsioonikeskust teatejooksuga toetades oleme aga mõistnud, et eriti tähtis on see piiratud liikumisvõimega ja ratastoolilastele nende füüsilise arengu ja paranemise toetuseks. Samuti aitab meie tegevus liikumisraskustega inimesi ühiskonda paremini integreerida,“ ütleb heategevusliku teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

„Täna on Haapsalu tegevuspargis olemas on liivakast, kuhu pääseb ligi ratastooliga: seal on liiv erinevatel tasapindadel, nii et koos saavad mängida nii terved kui ka liikumisraskusega lapsed. Ka ronimislinnak arvestab liikumisraskustega laste eripäraga, innustades lapsi liikuma mänguliselt. Veel on olemas takistusrada, mis õpetab ratastooliga sõitma ja manööverdama, imiteerides teenurki, astmeid, joonte vahel sõitmist. Viimase etapiga lisanduvad veel tasakaalu harjutamise ja muusikateraapia vahendid. Kõigest, mis Haapsalus on praeguseks tehtud, on aastate jooksul olnud palju abi väga paljudele liikumisraskustega lastele ja nende peredele. Loodame, et tulevad sama innustavad,“ kutsub pargi uusi atraktsioonide soetamist toetama heategevuslik teatejooks, mis toimub täna, 23. septembril Euroopa spordinädala avasündmusena.

Toeta Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse mängulise terviseraja kolme osa ehitust, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE451010220268957228 märksõnaga „Teatejooks“.