Treenerit karistati karistusseadustiku paragrahv 143 lõige kaks järgi, mis tähendab noorema kui kaheksateistaastase isikuga tema tahte vastasel suguühendusele sundimist. Karistust ei jõustata, kui Fredo järgmise nelja aasta ja ühe kuu jooksul tingimise vangistuse tingimusi ei riku. Karistus hakkas kehtima 11. augustist. Uurimise all olnud kolmest juhtumist üks oli täielikult aegunud ja teine osaliselt aegunud ning seetõttu tuli nende osas menetlus lõpetada.

Uurimise all olid alaealistega seotud episoodid, mis toimusid ajavahemikul 2014–2019.

„Juhtumi menetluse järgselt otsustas kohus määrata Getulio Aurelio Fredo karistuseks neli aastat vangistust, mida ei pöörata täitmisele kui Fredo järgneva nelja aasta ja ühekuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Uurimise all olnud kolmest juhtumist oli üks täielikult aegunud ja teine osaliselt aegunud ning seetõttu tuli nende osas menetlus lõpetada,“ selgitas Delfi Spordile olukorda prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kristiina Kivari.

„Prokuratuur taunib võimupositsiooni ärakasutamist ning sellest tulenevalt inimestega manipuleerimist. Eriti kurvad on juhtumid, kus tegu on seksuaalse ärakasutamisega ning eriti kui tegu on alaealistega.

Antud juhtumi valguses tuletame meelde, et märgates tavatut suhtlust alaealisega, mis on lähedasema loomuga kui tavapärane oleks, sellest kindlasti teada anda. Alaealine on täiskasvanuga suheldes haavatavam, sest täiskasvanu elukogemus on pikem,“ sõnas prokurör Lea Pähkel.

Kriminaalmenetlus lõpetati kokkuleppega.

Kokkuleppemenetluse kohta annab hea ülevaate oma blogis vandeadvokaat Risto Käbi https://kabi.ee/kokkuleppemenetlus-kriminaalasjas/

Getulio Fredo sattus skandaali möödunud aasta kevadel, kui endine jalgpallur Mia Belle Trisna tunnistas Kanal 2 „Õhtu!“ saates, et jalgpallitreener Getulio Aurelio Fredo võttis temalt süütuse, kui ta oli alles 14-aastane.

Tänavu märtsis käis Trisna koos advokaadi Diana Minumetsaga uuesti „Õhtu!“ saates, kus rääkis, et Getuliole on esitatud kahtlustus veel kahe kannatanu osas. „Minule teadaolevalt on Getuliole esitatud kahtlustus veel kahe kannatanu osas. See on siis lisaks Miale. Mia juhtum, mis kvalifitseerus samuti kuriteoks, on praeguseks aegunud. Aga tänu Mia julgusele on välja tulnud veel kaks kannatanut, kelle osas teod ei ole aegunud ja ma saan aru, et prokuratuur on esitanud treenerile kahtlustuse,“ sõnas Minumets.

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Marie Aava teatas toona Delfile järgmist: „Jätkuvalt on [Getulio] kriminaalasjas kaks kannatanut, kes olid tegude toimepanemise hetkel alaealised. Kriminaalasi on endiselt eeluurimise faasis - oleme viinud läbi hulga menetlustoiminguid ja kuulanud üle mitmeid menetlusosalisi ning toimik asub hetkel politseis, et viia läbi veel viimaseid täiendavaid toiminguid. Seega prokuratuur ei ole veel süüdistuse esitamiseni jõudnud, kuid anname avalikkusele teada, kui selleni jõuame.“