Spordimuuseumi direktoriks saab Mati Tolmoff


Konkursikomisjon otsustas teha kultuuriminister Signe Kivile ettepaneku kinnitada Eesti spordimuuseumi uueks direktoriks Mati Tolmoff.

Konkursikomisjon valis esmaspäeval Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna lõpetanud Tolmoffi välja vestlusvoorus kuue kandidaadi seast.

Tolmoff (44) on Tartu spordibaaside projektijuht ning tegeleb ühtlasi Tartu vee- ja tervisekeskuse ehituse probleemidega, ütles kultuuriministeeriumi asekantsler Siim Sukles BNS-ile.

Tolmoff pälvis eelmisel aastal Tartu linnavalitsuse sporditeenistuse juhatajana riikliku spordipreemia kohaliku omavalitsuse tasandi spordijuhtimise uuenduste eest.

Esimesel Eesti spordimuuseumi direktori ametikoha konkursil jõudis vestlusvooru kolm kandidaati seitsmest. Komisjon hindas toona parimaks kandidaadiks ja esitas kultuuriminister Signe Kivile ametisse nimetamiseks Ants Veetõusme, kuid Kivi otsustas temaga töölepingut mitte sõlmida ning kuulutada välja uue konkursi.

Pärast põhjalikku kaalumist leidis minister, et kandidaadi esitatud arenguseisukohad ei vasta täielikult spordimuuseumile pandud ootustele ja muuseumi ees seisvatele ülesannetele.

Kivi sõnul peab spordimuuseumi uus juht olema energiline, loominguline ning tugev isiksus, kes muudaks praegu Eesti muuseumide pildis nõrgal positsioonil oleva spordimuuseumi nüüdisaegseks ja atraktiivse kontseptsiooniga hästitoimivaks organisatsiooniks.

Riigi toetust saav spordimuuseum kui spordiloolise ainese koguja, säilitaja, analüüsija ja eksponeerija peab juba lähitulevikus teenima tunduvalt laiema hulga inimeste huve kui seni, ütles Kivi.