Kuidas toimus kergejõustikuliidu juhatuses otsus Galeta osas? Kes olid poolt?

 (48)
Kergejõustiku EM Amsterdamis
Kristo Galeta.Foto: Rauno_Volmar

Berliini EM-koondise kinnitamisel lähtus EKJL juhatus EKJL 2018. aasta rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimustest ja EKJL 2018. aasta koondiste komplekteerimise põhialustest. Mõlemad dokumendid on kinnitatud EKJL juhatuses 19.10.2017 ja avaldatud EKJL kodulehel.

Euroopa meistrivõistluste tasemel saavutussportlaste toetuste küsimust on arutatud EKJL saavutusspordi komisjoni koosolekutel, kirjutatakse meediale saadetud avalduses. Toetuste kinnitamine kuulub EKJL juhatuse pädevusse. Saavutusspordi komisjoni ettepanekud saavutusspordi rahastamise teemadel on olnud juhatuse koosolekute päevakorras käesoleva aasta 19. jaanuaril ja 21. märtsil toimunud koosolekutel. Juhatus on kinnitanud toetuse saajate hulka EMi normatiivi täitnud sportlased. Kristo Galetal ei ole EMi normatiiv täidetud ning teda toetuse saajate hulka kinnitatud pole.

Tiitlivõistluse normatiivi mitte täitnud sportlasele ei saadeta Euroopa Kergejõustikuliidu poolt personaalselt ega läbi rahvusliku alaliidu tiitlivõistlustel osalemise kutset. Alaliidul on võimalus taotleda wild-card ehk vabapääse EM-normi mitte täitnud sportlasele, kes on saavutanud normatiivi lähedase tulemuse. EKJL juhatuse (vaata koosseisu SIIT) üksmeelsel otsusel loobus alaliit Kristo Galetale erandkorras osalemisõiguse taotlemisest. Juhatuse otsus tugines EKJL 2018. aasta koondiste komplekteerimise põhialuste dokumendi punktile 5. Nimetatud punkt 5 ütleb: Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.

Seotud lood:

EKJL pole 2018. aastal ühtegi Kristo Galeta osas vastu võetud otsust talle toetust maksta või mitte maksta muutnud. Kristo Galetale ja mitmele teisele sportlasele laagritoetuse maksmise osas võeti vastu otsus, et laagritoetus makstakse välja juhul, kui nad täidavad EM-normi.

EKJL juhatus peab kahetsusväärseks, et sportlane esitab avalikkusele kontrollimata, ebatõeseid väiteid ning süüdistusi EKJL saavutusspordi juhi, juhatuse või kellegi teise aadressil.

EKJL on Kristo Galetaga pidevalt suhelnud ning EKJL peasekretär Sirje Lippe ja EKJL saavutusspordi juht Kristel Berendsen on edastanud sportlasele märtsikuus kirja teel kutse kohtuda alaliidu kontoris, et lisaks varasematele selgitustele veel kord lähetustingimuste jms osas selgitusi anda. Kristo Galeta ei soovinud EKJL esindajaga kohtuda.