"Ei kommenteeri" on kõige rohkem soovitatud vastus küsimuste kohta Krimmi annekteerimisest, Venemaa dopinguskandaalist ja lõpetades Black Lives Matter'iga. Teine sobiv vastus on "Sport ja poliitika peaksid lahus olema".

Seksuaalse väärkohtlemise kohta spordis on venelased juhendatud vastama "Ma pole seda kunagi oma karjääris kohanud, aga ma tean, et see probleem eksisteerib paljudes riikides."

Venemaa Olümpiakomitee on mainitud soovituste olemasolu kinnitanud.