Eesti koolispordi liidu tegevusega on kaasatud enam kui 400 kooli 512-st Eesti üldhariduskoolist. Kokku võtab koolispordi võistlussarjadest igal aastal osa 27 000 õpilast. "Rõõmu teeb see, et hoolimata viimase pooleteise aasta piirangutest ja paljude vabariiklike ning rahvusvaheliste võistluste ärajäämisest on koolispordi projektüritustest osa võtvate laste arv viimastel õppeaastatel hoopis suurenenud. Koolispordi liidu eesmärgiks on mitte tippude treenimine, vaid kõigile lastele võrdsete liikumisvõimaluste loomine. Oleme töötanud selle nimel, et koolisporti oleks kaasatud tegevused, mida kõik noored tahaksid tingimusteta harrastada. Liikumistingimused peavad olema loodud võrdsetel alustel ja kõigile lastele," sõnas EKSL president Lauri Luik.

Luik kummutab eksiarvamuse, nagu oleks koolisport üksnes kehaline kasvatus ja võistlemine. "Liikumine muutub noorte hulgas järjest populaarsemaks ja hea on mõelda, et oleme sellele kaasa aidanud. Koolispordi liit ei ole enam tundmatu organisatsioon avalikkuse jaoks, ta on tõsiseltvõetav koostööpartner riigile, maakondlikele spordialaliitudele ja spordiklubidele."

EKSL-ist on saanud olulisim koostööpartner haridus- ja teadusministeeriumile, olles strateegiline partner spordihuvialavaldkonna elluviimisel ja rakendamisel. Koolispordiliit on katuseorganisatsiooniks nii Eesti akadeemilisele spordiliidule kui ka Eesti kutsekoolispordi liidule, toetades ühtekokku umbes 225 852 noore sportliku ja tervisliku eluviisi kujundamist.

"Homme peavad EKSL üldkogu 19 liikmesorganisatsiooni langetama otsuse uue juhatuse ja presidendi valimiseks, et üheskoos minna vastu järgnevale kolmele aastale, mis COVID-19 piirangutest tulenevalt ei saa koolispordi mõistes olema lihtsad," ütles EKSL peasekretär Madis Pettai.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid