Kui esmalt avaldati avariist video, mis oli filmitud külje pealt ehk tee servast, siis nüüd saab avariid näha ka tagantvaates. Nii on hästi näha, kuidas juba rida vahetavale Ogier'i Toyotale sõidab sisse kohalik mees oma BMW-ga.

Ogier sai juhtunu järel ka Rahvusvaheliselt Autoliidult FIA-lt karistada.