Juhatuse koosseisus jätkavad Kadri Kivine, Mart Einasto, Jaak Vettik, Harry Lemberg, Urmo Raiend, Raivo Mägi, Toomas Mälberg, Gerd Kanter ja Mati Lilliallik. Uute liikmetena alustavad tööd endised tippkergejõustiklased Anu Kaljurand ja Madis Kallas.

Erich Teigamägi tänas koostöö eest üle 15 aasta juhatusse kuulunud Rein Sokku.„Tänan volikogu ja meeskonda hea ja konstruktiivse koostöö eest. Tänan usalduse eest ning soovin kõigile meile edu ja jõudu kergejõustiku heaks töötamisel!"

"Olen harjunud kergejõustiku sees olema ja ala on mulle jätkuvalt huvitav. Pidevalt kerkib esile uusi tegijaid, kes tippu üritavad jõuda ja sportlaste tegemistele kaasa elamine ja aitamine tekitab positiivseid emotsioone rohkem kui negatiivseid. Mulle teeb rõõmu, kui kergejõustikul läheb hästi”, lisas Erich Teigamägi.

Koosolekul osalesid 45 Eesti kergejõustiklubi esindajad, presidendivalmistel anti 43 ning juhatuse kinnitamisel 42 poolthäält.

Lisaks kinnitati volikogu koosolekul revisjonikomisjon koosseisus - Rain Kask, Margus Luik ja Tarmo Rahkama.

Volikogu kiitis heaks ka Eesti Kergejõustikuliidu 2020. aasta majandusaasta ning revisjonikomisjoni aruanded ja 2021. aasta eelarve.

Nii alaliidu juhatuse kui ka revisjonikomisjoni volitused kehtivad 2025. aasta kevadeni.