Otsus põhines EJL-i distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis ütleb, et „isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides”, ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest, samuti treenerite eetikakoodeksil.

FC Elva jalgpallitreener Marek Naaris saatis viis aastat tagasi 14-aastastele tüdrukutele peenisepilte.

"Distsiplinaaruurimise käigus jõudsid jalgpalliliiduni andmed, mida 2016. aastal ei omatud, samuti saadi uut infot hilisemast perioodist. Teatavasti pidi Naaris 2016. aastal pöörduma teraapiasse, viima läbi lepitusprotsessi, taanduma treeneritööst ja jääma koduklubi järelevalve alla," seisab EJLi pressiteates.

"Ühtlasi vabandab jalgpalliliit Marek Naarise jätkamise eest noortekomisjonis peale kõnealuseid sündmusi," teatas EJL.