"Kahetsusväärsed ja valusad ahistamisjuhtumid spordis on tõstatanud taas päevakorda teema, kas seksuaalsuhte vanuse alampiiri, mis Eestis on 14, tuleks tõsta. Mina isiklikult seda mõtet toetan ning see vanusepiir peaks olema 16, nagu meie naaberriikides Soomes, Venemaal ja Lätis," kirjutas Ott oma Facebooki lehel.

"Toon välja ühe murettekitava numbri. 2020. aastal justiitsministeeriumi tellitud uuringust selgus, et elu jooksul on seksuaalse ahistamise või seksuaalvägivalla ohvriks internetis või väljaspool internetti langenud 45% 16–26-aastastest Eesti noortest," lisas kultuuriminister.

"Pahatahtlik täiskasvanu võib väga osavalt ja eesmärgipäraselt lapseeas noort mõjutada ning kahjuks ei pruugi ta seda ise ära tunda. Sõbralik käitumine võib juba järgmisel hetkel kulmineeruda õudusunenäoks koos paljude küsimustega, millele noor inimene püüab sageli endasse sulgunult vastuseid leida. Süüdistades paraku ülekohtuselt iseennast ning võttes selle trauma endaga kaasa aastakümneteks."

"Seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmine aitab vähendada riski, et meie lapsi ja noori ähvardab oht täiskasvanute ebaterve käitumise poolt. Selle kõrval on aga äärmiselt oluline panna suuremat rõhku ka ennetus- ja teavitustööle, et tõsta teadlikkust ning vältida laste vaimse ja füüsilise tervise kahjusid. Samuti tuleb suuremat tähelepanu pöörata täiskasvanute teadlikkuse tõstmisele märkamise osas ning reageerimiseks vajalikest sammudest. Ühiskonnana on meil kohustus lapsi kaitsta ning liiga riskantne on eeldada, et laps suudab end 14-aastaselt selliste inimeste eest kaitsta, kui seksuaalsuhe täiskasvanuga on ka seadusega lubatud."

"Seksuaalne väärkohtlemine vajab suuremat tähelepanu ka spordivaldkonnas ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA viib sellel teemal läbi koolitusi ja seminare ning koostab vastavaid infomaterjale. Sihtasutusel on valmimisel ka käitumisjuhised spordiorganisatsioonidele ja treeneritele, kus on malli võetud Norra olümpiakomitee juhistest. Laste kaitsmine spordis tähendab kõigi laste kaitsmist füüsilise ja emotsionaalse kahju, väärkohtlemise, vägivalla, ärakasutamise ja hooletussejätmise eest."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid