Uurimise aluseks olid tõendusmaterjalid, mis saadi kahe Venemaa külastuse käigus 2019. aasta jaanuaris ja aprillis. Andmed pärinevad Labori Teabehaldussüsteemist LIMS. Antud tõendusmaterid omakorda olid seotud 2016. aasta McLareni uurimisega, mis kõik sai alguse vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi, endise Moskva antidopingulabori juhi paljastustest Venemaa riikliku dopingusüsteemi kohta.

Pärast vastavate andmete ja proovide analüüsimist identifitseeris WADA 2019. aasta juulis 298 dopingukahtlusega sportlast. Iga sportlase kohta eraldi koostatud failid on WADA tänaseks laiali jaganud 28 erineva antidopinguorganisatsiooni vahel, mis töötavad 27 rahvusvahelise spordialaliidu ja ühe suure ürituse korraldamisega seotud organisatsiooni juures.

Erinevad antidopinguagentuurid otsustavad nüüd edasi, kas neil on piisavalt ainest sportlastele süüdistuse esitamiseks. WADA on öelnud, et nende poolt on uurimine lõpetatud, kuid nad võivad pöörduda rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), kui nad tunnevad, et mõne agentuuri otsus väärib edasi kaebamist.

WADA uuris antud juhtumi raames tuhandeid dopinguproove ja 24 terabaiti andmeid.