Tallinna Maratoni, Maijooksu ja enamuste rahvaspordiürituste osavõtjate aasta-aastalt suurenev arv on selge märk tervisespordi kasvavast populaarsusest. Aktiivne eluviis ja regulaarne treening on vajalik mitmesuguste terviseprobleemide ning haiguste ennetamiseks. Paraku kaasneb sporditegemisega ka suurenenud vigastuste oht, mis sageli ohustab enam just harrastusportlasi, kellel puudub abistav tugimeeskond, treeneri ja füsioterapeudi näol.

Tustit tõdeb, et üha enam inimesi pöördub füsioterapeudi poole, et saada abi juba tekkinud vigastustele ja probleemidele, ent senini on vähem tähelepanu pööratud leidmaks võimalusi vigastuste ennetamiseks. "On aeg, et ka harrastajad hakkavad vigastuste ennetamisega tegelema nagu meie tippsportlased," motiveerib Tustit, kes iga-päevaselt Kanteriga tegeleb sellega.

Tallinna Ülikoolis toimuvad sügisel tervisesportastele suunatud lühiloengud ja selle kava kokkupanemisel osalenud Tustit ütleb, et lisaks erinevatele treeningmetoodikatele, tervisekontrolli võimaluste tutvustavatele loengutele peaks iga sportiva inimese teadvuses olema info: kas ja kuidas on võimalik ennetada spordivigastusi; millised on levinumad spordivigastused; millal ja kuidas alustada vigastusejärgselt treeningutega; mis juhul peaks füsioterapeudi poole pöörduma.

Teisipäeval, 12.novembri õhtul algusega kell 18.00 on võimalus 1,5 tunni jooksul kuulata loengut FÜSIOTERAPEUDILT HARRASTUSSPORTLASELE: VIGASTUSTE ENNETAMISE, TAASTUMISE NING RAVI VÕMALUS. Loengus leiavad kajastamist täpselt need teemad, mille olulisust Indrek rõhutas.

Lektoriks on füsioterapeut Liivia Raudsik.
Tunnustatud spordifüsioterapeudid Indrek Tustit, Lauri Rannama ja Katre Lust-Mardna on koondanud oma teadmised ja loonud 2011 aastal Füsioteraapia Kliinik OÜ. Liivia Raudsik on kliiniku üks füsioterapeutidest, kes on omandanud magistrikraadi tunnustatud Leuveni Ülikoolis Belgias.

Loeng toimub Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudis, Tondi 55. Loengust osavõtumaks 5 eurot (maksta saab kohapeal ja sularahas). Registreerida saab katrin.soidra-zujev@tlu.ee.
Loeng toimub koostöös Eesti Spordimeditsiini klastri SportEST-iga.

Järgmiste teisipäevade loengud kogu sarjast TREENI TEADLIKULT, registreerimine ja lisainfo: http://www.tlu.ee/et/terviseteaduste-ja-spordi-instituut/taiendkoolitused/Treeni-teadlikult-registreerimine