Eesti Korvpalliliidu juhatusele.
16.09.2013.a.

Eesti Korvpallitreenerite Liit pöördub Teie poole palvega vaadata läbi korvpallimeeskonna Rakvere Tarvas V taseme treeneri Andres Sõbra sobivus töötada korvpallitreenerina.

Töötades nii klubitreenerina kui ka koondiste juures on tema töö olnud pideva ajakirjanduse tähelepanu all ja seega peab treener oma käitumises lähtuma EKL juhatuse poolt 2010. a. kinnitatud eetikakoodeksist.

Treener Sõber on oma väljaütlemistes teiste treenerite, mängijate ja ka EKL sekretariaadi kohta olnud kohati väga vulgaarne ja väljakutsuv. Noormängijate juuresolekul on ta kasutanud ebatsensuurseid väljendeid ja isiklikke solvanguid teiste treenerite kohta, rikkudes Eetikakoodeksi punkte nr.1,4:1,5:1,6:1,8:1,9.

Treener Sõbra karistatamatuse tunne oma väljaütlemistes ületab igasugused piirid. Mõne aasta eest ajakirjanduses oma kolleegide kohta öeldu "p...e lakkujad" eest ta vabandas ja sai minimaalse karistuse, kuid nüüd on sõnavara muutunud veelgi ebasobivamaks ja isiklikult solvavaks. Kergeid karistusi ja hoiatusi on ta saanud korduvalt. Mõjunud need pole, pigem vastupidi.

Treener Sõbra poolt FIBA koolitusel osalenute halvustamine ja koolitusi asjatuks ajaraiskamiseks nimetamine, EYBL osalemine kui mõttetu raharaiskamine ja paljud teised temale omased mõtted ei ole kindlasti tulnud abiks meie ala populariseerimisele.

EKTL ei pea treener Sõpra ainukeseks ja kõige peamisemaks korvpalli arendajaks Eesti Vabariigis. Korvpalli mittetundvatele inimestele on jäänud mulje temast kui ainsast ja pädevaimast treenerist Eestis. Meie arvamus on vastupidine. Teistest treeneritest mittelugupidamine ja solvavate märkuste tegemine ei ole tõstnud treener Sõbra mainet kolleegide silmis.

Teise olulise aspektina treener Sõbra käitumise kohta võib tuua U-20 finaalturniiri, mis toimus käesoleval aastal Tallinnas. Nimelt jäi paljudele treeneritele hinge küsimus: kas tulemus olnuks parem, kasutades efektiivsemalt erinevaid kaitse-ja ründetaktikaid, vastaste mängu analüüsi ja olemasolevate mängijate võimeid. Paljudes mängudes olenesid vahetused mitte mängija võimekusest, vaid mängija ja treeneri suhetest.

Turniiri käigus muutus treener Sõbra suhtumine oma mängijatesse ja vastastesse ajakirjanduse veergudel kardinaalselt - alul väga võimekast meeskonnast, kelle alistamine vastastel pea võimatu pidi olema, jäi turniiri käigus järele vaid keskpäraste võimetega, oskusteta meeskond. U-20 turniiriga seonduv tekitas treenerites Andres Sõbra kompetentsuse küsimuse.

Palume Teie resoluutset sekkumist selle probleemi lahendamisse.

Lugupidamisega,
Üllar Kerde
juhatuse liige