Nüüd on avaldatud ka Niidu teatevahetuse aeg, milleks oli 47,3.