ROK kirjutas kolmapäeval, et „kõigil sportlastel on õigus olla ilma diskrimineerimiseta“ ning et „ühtegi sportlast ei tohiks tema passi pärast takistada võistlustel osalemast.“

Samuti tõi ROK välja, et edaspidi tuleb lähemalt uurida variante, mille alusel saaksid Venemaa ja Valgevene sportlased taas võistlema pääseda.