CAS edastas sportlasele otsuse, mille kohaselt sattus üliväike kogus letrosooli Nabi organismi küll juhuslikult, kuid varasemale praktikale tuginedes jäetakse määratud kaheaastane võistluskeeld siiski jõusse, teatas Nabi pressiteates

„Arusaadavalt ei saa ma sellise otsuse üle olla õnnelik. Ma ei ole midagi valesti teinud! Äärmiselt valus enda nahal tunda, aga paraku on tippsportlane selliste olukordade ees kaitsetu. Seda isegi siis, kui parimad spetsialistid on sportlase sisulist süütust veenvalt tõendanud. Sellised on tänased mängureeglid,“ ütles nördinud Heiki Nabi.

Olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister lisas, et hindab kõrgelt põhjalikkust, millega CAS juhtumit käsitles ning samuti tõsiasja, et otsuses rõhutati eraldi, et Nabi ei ole alust nimetada petturiks ega keelatud ainete kasutajaks.

CASi põhjenduse punkt 197 ütleb (faktitäpsuse huvides inglise keeles): „The Panel acknowledges the difficulty in such an outcome. The Appellant is a world class athlete, a credible witness and unfortunate victim of what has been determined to be inadvertent administration of trace amounts of Letrozole from an unknown source. He is paying a heavy price for incidental circumstances that may, or may not, have been outside of his control, and should not be branded as a cheater or a doper.“

CASi põhjenduse punkt 197 (tõlge): „Kohus tunnistab selle otsuse keerulisust. Kaebuse esitaja on maailmatasemel sportlane, usaldusväärne tunnistaja ja kahetsusväärne ohver sellele, mis on kindlaks tehtud, kui teadmata allikast pärit letrosooli tahtmatu manustamine. Ta maksab ränka hinda juhuslike asjaolude eest, mis võisid, aga ei pruukinud olla tema kontrolli alt väljas ning teda ei tohiks petturiks või dopingu tarvitajaks tembeldada.“

Heiki Nabi kinnitas, et on valmis kümnete lehekülgede pikkust otsust avalikkusega jagama. „Mul ei ole kogu selle protsessi jooksul olnud ühtegi saladust. Olen alati rääkinud täpselt seda, mida tean ja mõtlen. Täna ütlen otse ja ausalt – ma ei tea, mis saab edasi. Vajan otsustamiseks veidi aega ja annan edasistest plaanidest avalikkusele teada,“ viitas Nabi, et ei ole veel valmis tulevikuteemasid pikemalt kommenteerima.

„Suur-suur aitäh kõigile, kes te olete minusse uskunud, mind aidanud ja toetanud! See annab jõudu seista kindlalt õigluse ja enda hea nime eest,“ avaldas Nabi tänu.

Heiki Nabi andis enam kui poolteist aastat tagasi võistlusvälise dopingukontrolli käigus proovi, mis sisaldas halva analüütilise leiuna keelatud ainet letrosooli. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) määras seepeale Nabile kaheaastase võistluskeelu. 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid